งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

นายอารยะ จิตรบรรจง รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมประชาชนชาวอำเภอนากลางร่วม

ลงนามถวายพระพร แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

 

 

 

 

 

 

 

                วันที่ 1  มิถุนายน  2549   

เวลา  07.30 น.  ถึง  09.00 น.  นายสมสง่า คูณสมบัติกุล  นายอำเภอนากลาง ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร / ปลัด อปท.ทุกแห่ง และข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวอำเภอนากลาง ได้จัดทำพิธีบวงสรวงศาลเจ้าปู่ลือคำหาญ เพื่อความเป็นสิริมงคลในหมู่คณะผู้จัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 

 

 

 

 

 

ในเวลา  09.30 น.  ทำพิธีเปิดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

 

 

นายอารยะ  จิตรบรรจง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายเครื่องราชสักการะ แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

 

 

นายอารยะ จิตรบรรจง รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 

อ่านราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล

 

 

นายสมสง่า  คูณสมบัติกุล  นายอำเภอนากลาง กล่าวรายงาน ต่อประธานในพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

 

 

 

ประชาชนในเขตอำเภอนากลางให้ความสนใจเข้าร่วมใน พิธีเปิดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

เป็นจำนวนมาก

 

 

 

 

ประชาชนร่วมออกกำลังกายเต้นแอโรบิค สร้างสุขภาพ  ห่างไกลยาเสพติด ถวายในหลวง

ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอนากลาง

 

 

 

ซึ่งมีข้าราชการ  พ่อค้า  ประชาชน เข้าร่วมออกกำลังกาย มากกว่า 1,000  คน

 

เวลา  09.00 น.    จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ดังนี้ 

  

 

เทศบาลตำบลนากลาง มอบพันธุ์ปลา ให้ผู้นำชุมชนไปปล่อย ณ แหล่งน้ำต่างๆ

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นการขยายพันธุ์ปลา จำนวน 25,000 ตัว

 

 

 

 

 

เทศบาลตำบลนากลาง ร่วมกับผู้นำชุมชน ผู้นำสตรี ผู้ใหญ่บ้าน

ร่วมกันปลูกต้นราชพฤกษ์(ต้นคูณ) จำนวน 200 ต้น ณ บริเวณถนนไปตำบลด่านช้าง

 เพื่อถวายในหลวง

  

 

เทศบาลตำบลนากลาง โดยคณะผู้บริหาร และปลัดเทศบาลได้นำพนักงานและลูกจ้าง       จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน  เช่น 

 

ล้างทำความสะอาดถนน สาย อุดร เลย บริเวณตลาดกกค้อ

  

 

  

ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย ภายในชุมชนในเขตเทศบาลตำบลนากลาง

 

 

 

 

ส่วนราชการ เทศบาล / อบต. ในเขตอำเภอนากลาง และองค์กรต่างๆ

ร่วมจัดขบวนแห่ทิดพระเกียรติจากโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์

 ถึง  สนามหน้าที่ว่าการอำเภอนากลางจำนวน  17  ขบวน  

 

องค์กรหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ถวายพานพุ่มเงินพานพุ่มทอง

ในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

ณ  บริเวณ พิธีหน้าที่ว่าการอำเภอนากลาง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหาร อปท.

พ่อค้าประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมพิธี ประมาณ 5,000คน

 

 

นายไพรัตน์  สกลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

เป็นเกียรติ ร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

และ ร่วมร้องเพลง ภูมแผ่นดินมหาราชา

  

  

 

นายไพรัตน์  สกลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ คณะ อปท.ต่างๆในเขตอำเภอนากลาง

ที่ได้สนับสนุนการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี  

 

 

การประกวดเทพีพี่น้องผูกพัน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประกวดทั้งหมด 23 คู่

 

 

 

นาย วิชัย สามิตร อดีต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดหนองบัวลำภู

มอบดอกไม้พานรอง พร้อมสายสะพาย แก่ผู้ได้รับรางวัล ขวัญใจประชาชน

ในการประกวดเทพีพี่น้องผูกพัน

 

 

 

นายสมสง่า คูณสมบัติกุล นายอำเภอนากลาง

มอบรางวัลดอกไม้พานรองพร้อมสายสะพาย

ให้กับผู้ ชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเทพีพี่น้องผูกพัน

 

 

Home Next